Als er een ding extra zichtbaar is geworden tijdens de Corona tijd dan is het wel de kwetsbaarheid van de samenleving. Ik maak me grote zorgen over de impact van het gebrek aan lichamelijk contact.

Wat leren we onbewust onze kinderen als ze vol enthousiasme op opa of oma afrennen die verschrikt achteruit deinzen uit angst voor besmetting.

Wat leren we onze kinderen als we ze vertellen dat ze afstand moeten houden tot de juf op school, die niet mogen aanraken omdat contact kan leiden tot ziekte en mogelijk zelfs tot de dood.

Ik ben gelukkig geen politicus die dit helse vraagstuk op zijn bord had. Ik zoek slechts naar oplossingen en mogelijkheden die bijdragen aan het verminderen van het trauma wat zich vormt als lichamelijk contact verbonden raakt aan angst, aan eenzaamheid, aan verstoorde hechting. Niet alleen bij kinderen maar even goed bij volwassenen en zeker bij onze ouderen.

In de afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring opgedaan, trainingen gevolgd, cliënten begeleid met vroeg kinderlijk trauma, met hechtingsstoornissen, met PTSS.

Naast lichaamsgerichte trauma therapeut verzorg ik al jaren onderwijs op dit gebied en dat heeft ertoe geleid dat ik alle kennis en kunde verzameld heb en een training Lichaamsgerichte Coaching en een jaartraining Lichaamsgerichte traumatherapie heb ontwikkeld.

Lichaamsgerichte (trauma) therapie voor psychosociaal therapeuten, counselors en psychosynthese therapeuten, die een verdiepingsslag willen maken om lichaamsgericht trauma therapeut te worden

Wat leer je?
Een jaar waarin je leert om cliënten te begeleiden in het contact te maken met het lichaam en vandaaruit de weg naar heling en genezing te bewandelen. Alles wat je aandacht geeft groeit. Een mooie zin, maar wat nou als we mensen met trauma, met PTSS, steeds maar weer hun verhaal late doen, de herinneringen levend houden. Laten we ze dan niet onnodig pijn lijden zonder ze te helpen?

Trauma, PTSS, ontstaat op het moment dat we iets meemaken waar we niet hebben kunnen doen wat we hadden willen doen vanuit onze meest primaire overlevingsdrang. Tijdens een traumatische gebeurtenis spannen de spieren in het lichaam zich om zich klaar te maken om te vechten (voorwaarts te bewegen) of vluchten (achterwaarts bewegen) met als enig doel: Overleven! Als deze beide bewegingen, deze handeling niet kan plaatsvinden heeft ons lichaam een derde manier om te overleven, namelijk het bevriest. Het valt stil, verstijft of verslapt, dissocieert. Ook nu is het enige doel: Overleven!

Wat gebeurt er precies als het lichaam in de overlevingsstand gaat?

Alle energie die er is wordt ingezet in het overlevingsproces en de functies die niet direct daarmee te maken krijgen gaan in een soort lockdown. Organen krijgen minder zuurstof, spijsvertering vertraagt, denkprocessen (neo cortex) gaan uit…allemaal ten behoeven van de overleving door actie (vechten of vluchten of verstijven)

Na de stress/gevaar hoort de lockdown weer ongedaan gemaakt te worden. Het Para sympathische zenuwstelsel brengt het zenuwstelsel weer tot rust.

Als dit proces NIET loopt zoals het zou moeten, dan blijven lang nadat de feitelijke gebeurtenis voorbij is de hersenen signalen naar het lichaam sturen om te ontsnappen aan een gevaar dat  werkelijkheid niet langer bestaat. Met als gevolg dat de cliënt voortdurend in zijn herinnering leeft, nachtmerries krijgt, niet meer slaapt, overvallen wordt door beelden en geluiden. Ervaringen uit het verleden ( kort geleden of lang geleden) dienen zich continu aan in het nu. Een uiterst pijnlijk proces wat leidt tot grote eenzaamheid. Lichaamsgerichte traumatherapie richt zich niet zozeer op het verhaal maar veel meer op de lichamelijke reacties die bij het verhaal horen en die vragen om ontlading. De jaartraining is er opgericht om met die lichamelijke aspecten te leren werken. Er wordt een verbinding gelegd tussen Psychosynthese, somatic experience, focussing, lichaamsgerichte therapie en TRE (trauma release excercises).

ToBe Academy staat voor de kracht van het hier en nu waarbij wij geloven dat het lichaam een belangrijke informatiebron is.

Het staan in de verticale as, geworteld met de voeten in de aarde en het hoofd verbonden met de zon. Zo sta je in het nu en zijn hoofd hart en buik met elkaar verbonden.

‘To Be is no longer a question’: Het antwoord ligt in het vertrouwen dat elk mens in staat is contact te leggen met zijn innerlijke levensbron en zo een volledig mens te zijn.

En dat kunnen wij jou leren!

Voor wie is deze opleiding?
Deze opleiding is bedoeld voor coaches, counselors en therapeuten die willen leren HOE je de taal van het lichaam kunt integreren in het werken met cliënten. Hoe bijzonder is het om je cliënt contact te laten maken met de wijsheid van zijn lichaam, zodat er evenwicht ontstaat tussen het denken en lichamelijk weten.

In de opleiding wordt er heel concreet gewerkt wordt met diverse methodieken zodat er antwoorden komen op de HOE vraag.

Voor iedereen die

 • Het belang van het herstellen van het contact tussen lichaam en geest onderschrijft
 • Die het lichaam als belangrijk(ste) instrument wil inzetten, of als aanvulling op de eigen werkmethode
 • Wil leren om te gaan met fysieke uitingen van cliënten/patiënten, emoties, gevoelens, verlangens enz.
 • Mensen begeleidt in hun bewustwordings- en transformatieproces
 • Vanuit een empathische houding verbinding houdt met de kwaliteiten van de cliënt.
 • Inzicht wil in de herkomst en werking van psychische verwonding en daarin vertrouwt op het helend vermogen van de mens zelf

Wat ga je leren

 • Je cliënt begeleiden in het proces van bewustwording, dat achtergelaten ervaringen ons beperken voluit te leven
 • Cliënten contact laten maken met hun eigen kracht, hun kwaliteiten, hun eigen vermogen tot heling.
 • Vanuit een theoretisch kader een ruime hoeveelheid ervaringsoefeningen toepassen als werkvorm in jouw begeleiden.
 • Client begeleiden in het verwerven van inzicht in primal wounding en hoe die verwonding invloed heeft in het hier en nu zodat er ruimte ontstaat voor heling.
 • Dat heling niet alleen een mentale oplossingsstrategie is, maar een diep veranderingsproces van binnenuit waarbij de lichamelijke ervaring een grote rol speelt.

 

Thema’s die aan de orde komen

 • Psychosynthese
 • Lichaamsbewustzijn
 • Adem, brein en geheugen
 • Primal Wounding
 • Interne en externe hulpbronnen
 • Trauma en geheugen
 • Zelf-realisatie en heling

 

Investering:

 • € 3.450,-
 • Minimaal 10 leersessies à €75,-
 • Literatuur
 • De To Be Academy is een groeiend bedrijf en dat betekent dat er in de komende studiejaren leertherapeuten en trainers nodig zijn.  Op basis van bewezen professionaliteit kunnen afgestudeerden naar deze  posten solliciteren.
 • Fiscaal voordeel
  De prijs van de opleiding is gemiddeld € 4200,- exclusief de boeken, afhankelijk van het aantal leertherapiebijeenkomsten. De werkelijke kosten liggen 36% tot 50% lager, omdat de studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn.
 • Zelfstandigenaftrek
  Doe je de opleiding vanuit je eigen Praktijk voor Lichaamsgerichte coaching en therapie, dan zijn de kosten voor het oprichten en inrichten van je praktijk fiscaal aftrekbaar omdat ze binnen de studiekosten vallen. Voorts is in bepaalde gevallen naast ‘zelfstandigen aftrek’ ook ‘startersaftrek’ mogelijk.

Let wel: de belastingdienst vaardigt steeds nieuwe richtlijnen uit. Daarom kan aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend.

Studiebelasting:

 • 24 lesdagen van 6.5 uur
 • Leertherapie: 10 uur
 • Supervisie: 10 uur
 • Stage: 20 uur
 • Studiegroep: 16 uur
 • Lezen van de literatuur
 • Schrijven van een eindscriptie
 • Totaal 26.5 EC

Toelating:

 • Afgeronde  (of lopende) coach/counseling opleiding
 • Je begeleidt of werkt met mensen/cliënten in een eigen praktijk, als maatschappelijk werker, POHGGZ, de zorg of iets vergelijkbaars
 • Beschikt over HBO werk en denkvermogen
 • Je hebt ruime ervaring opgedaan in therapie/counseling of opleiding waarin persoonlijke groei en ontwikkeling centraal stonden. Een intake gesprek is in dat geval onderdeel van de aanmeldingsprocedure

Praktisch

Data 2022 / 2023:

9 & 16 september
7 & 14 oktober
4, 18 & 25 november
9, 16 & 23 december

6, 13 & 20 januari
3, 10 & 24 februari
3, 17 & 24 maart
7 & 21 april
12 & 26 mei
2, 9 & 23 juni

Tijd: 9.30-17.00

Locatie: Rembrandtlaan 17
3941 CG Doorn


Na ontvangst van jouw gegevens, neemt ToBe Academy contact met je op.

Ervaringen van deelnemers:

“In de opleiding heb ik geleerd en aan den lijve ondervonden hoe ervaringen in het lichaam worden opgeslagen, en hoe ze kunnen worden bevrijd om zo tot heling van het hele menselijk wezen te komen”. Een waardevolle aanvulling op mijn werken met getraumatiseerde clienten.”

“De grootste les die ik geleerd heb ik dat het lijf zelf geen oordeel heeft, geen waarom. En dat daarom het lijf (voor mij) niet eng hoeft te zijn. Luisteren en liefdevolle aandacht voor wat er is” Het lijkt een open deur, maar mijn cliënten écht contact te laten maken met hun lichaam, daar de tijd voor te nemen. En dat dat verder gaat dan de vraag: Wat voel je en waar voel je dat…dát was voor mij de essentie van de opleiding.”